Ceník uveřejňování

Cena za 1 zveřejněnou zakázku je 100 Kč bez DPH, tedy 121 Kč s DPH. Zveřejněním se rozumí krok publikace v postupu jak vypsat zakázku.

Veškeré další služby v rámci modulu zakázek jsou zdarma.

Zveřejnění zakázek je hrazeno zpětně. Fakturace bude ze strany provozovatele prováděna kvartálně, vždy k prvnímu dni odpovídajícího měsíce. Faktura bude zaslána na zaregistrovanou adresu zadavatele.

cenik_zverejnovani_zakazek.txt · Poslední úprava: 2013/04/09 10:29 autor: Jiří Skuhrovec
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki